Összegyűjtöttünk egy pár kérdést, ami szerintünk felvetődhet azokban, akik ismerkednek ezzel az újfajta vásárlói móddal.

Mi a bevásárló közösség?

A bevásárló közösségek, azaz a termelői-fogyasztói közösségek Magyarországon is terjedőben vannak. A társadalom szélesedő rétegei körében növekvő igény mutatkozik a globális méretűre duzzadt élelmiszer-kereskedelmi lánc lerövidítésére. Ezáltal az egészséges és szezonális táplálkozás, az élelmiszer termelés környezetet is kímélő módjai, illetve a helyi gazdasági élet megerősítése is érvényre jut. A bevásárló közösségek emberek egy olyan csoportja, akik a környezetükre, és a saját közösségeikre is tekintettel vannak, és összefognak azért, hogy a mindennapi bevásárlásukkal megerősítsék a helyi termelést, és ezáltal a helyi gazdaságot.abra

Mitől több a bevásárló közösség, mint a piaci vásárlás?
A közösség vállalja, hogy csak olyan termelőket fogad soraiba, akik valódi, minőségi munkával hozzák létre a termékeiket. Nem terheljük az árakat a közvetítő kereskedelmi árrésekkel, ezáltal nem sérül az elvégzett munka megfizethetősége, minden forint a termékek előállításához szükséges valódi költség lesz.

ostermelo

Kik lehetnek a tagok?
Bárki lehet tag! – vevőként, akik elfogadja a belépési nyilatkozatban megfogalmazott értékrendet és vásárlói magatartásában képviselni kívánja azt. – termelőként szintén szükséges egy, a belépési regisztráció  nyilatkozat elfogadása, mely a termelői magatartást részletezi. Majd személyes kapcsolat alapján megbizonyosodunk a gazdaság termelési módjáról és szükség szerint segítünk a honlapon biztosított profiljának kialakításban.

Milyen termékeket lehet rendelni?
Az élelmiszer kínálat teljes palettáját szeretnénk idővel felvonultatni. Illetve más, helyben előállított használati termékek, valamint  helyi kézművesek termékeit is szeretnénk a bevásárló közösség kínálatába bevonni.

Tud-e a Kosár versenyt tartani a multik áraival?
A Kosárnak nem célja, hogy árversenyt tartson a multikkal, mert nem az ő üzletpolitikájukat folytatjuk. Viszont cél a tisztes megélhetés biztosítása a tisztes munka cseréjeként. A termelőknél realizálódott bevétel pedig a helyi gazdaságot fogja erősíteni. Egyrészt azáltal, hogy növekvő helyi termék fogyasztása által további munkahelyek jöhetnek létre az élelmiszertermelési szektorban, másrészt a gazdáknál maradt többlet bevétel a helyi gazdaságba áramolhat, más helyi vállalkozók által végzett szolgáltatás, kereskedelmi tevékenység során.

Hogyan lehet rendelni?
A rendelés feltétele a regisztráció.  Majd minden héten szerda este 23 óráig lehet leadni a webáruház   által kínált termékekből a rendelt termékeket.

Hogyan történik az áru átvétele?
A megrendelt áruk péntek délután 14-18 óra között vehetők át az átvételi pontokon. Akadályozás esetén írásbeli lemondást kérünk a csütörtöki nap folyamán.

Hogyan kell fizetni?
Fizetni helyben kell készpénzben, az áru és a nyugta ellenében.

Mi történik a hibás termékekkel?
A termékek minőségéért a termelők a felelősek, azok élelmiszerügyi szabályait nekik kell betartani. Természetesen mindenhol előfordulhatnak hibák, azokat a kölcsönös megelégedettség érdekében megegyezéssel kezeljük.

Mi a biztosíték arra, hogy valóban jó minőséget kapok?
A kezdeményezésnek egyik fő célja annak a bizalomnak a helyre állítása, ami pont a sok szabályozás, multik árverseny okozta hajszájában csorbulást szenvedett a kereskedelmi láncolatban. Szeretnénk azt is bebizonyítani, hogy van adott szó, mely minden jogszabálynál fontosabb. Úgy a gazdák részéről a minőségi termékek kapcsán, mint a megbízható vevők részéről, akik a rendelt áruért valóban eljönnek.

Mitől lesz működőképes a kezdeményezés?
A kezdeményezés sikere rajtunk múlik, és ebben mindenki számít, aki a közösség tagja. A mi felelősségteljes jelenlétünkkel lesz valóban működőképes a kezdeményezés. Akár termelőként vagy vevőként vagyunk ebben jelen. Szükség van a segítő észrevételekre, az átmeneti problémák türelmes elfogadására, mert egy új dolgot hozunk létre. Olyat, mely teljesen szembe megy azzal az embertelen világgal, melynek szenvedői vagyunk. Egy más értékeket valló közösség viszont csak általunk tud megvalósulni. Élvezzük ennek az alkotásnak a folyamatát és a közös sikerét! Legyünk tudatában annak, hogy a bevásárló közösség működtetésével is részesei vagyunk egy új kultúra létrejöttének!

Hogyan lehet önkénteskedni?
Egy telefonhívással, vagy email küldésével fel lehet venni velünk a személyes kapcsolatot.   Kötünk egy önkéntes szerződést és indulhat munka.

Hogyan érvényesül a környezetvédelem?
A környezetvédelem több szinten is jelen van az rendszerben. Elsőnek a kisléptékű gazdaságok termelési módja biztosítják azt, különös hangsúllyal a vegyszermenetes művelési módokra. A helyi termelés kisebb távolságot jelent, így szállítás során kevesebb kilométert tesznek meg a termékek, hogy a fogyasztói asztalunkra kerülhessenek azok, ill. a felesleges csomagolást sem kell biztosítani, hogy a hosszú úton sérülésmenetesen érkezhessen meg a termék.

Mitől egészségesebb a helyben előállított élelmiszer?
A helyi termék sok szempontból biztosítja az egészséges táplálkozás alapvető kritériumait. A helyi fauna és flóra biztosítja az itt élő emberek ásványanyag, nyomelem, vitamin szükségletét és annak megfelelő arányát, amit a növények kíméletes termesztési módok során fel tudnak szívni a talajból, bennük, mint beltartalom megjelenik. A helyi termelés nem teszi szükségessé azoknak a vegyi anyagoknak a használatát, melyet a félig érett termékek a messzi utaztatás során kapnak. Sőt a helyi termék akár fél nap alatt a mi asztalunkon lehet, frissen, ropogósan. A kíméletes termesztési módok melyek kevesebb, vagy csak természetes növényvédő szereket alkalmaznak, szintén a jobb minőségű élelem létrejöttét szolgálják.

Kik és milyen szervezet van a civil összefogás mögött?
A bevásárló közösség megalkotása egy baráti kör beszélgetéseiből született meg, akik azon gondolkodtak, hogy hogyan lehetne a helyi gazdaságot, a helyben élő emberek életkörülményeit a gazdasági válság okozta recesszióban valamelyest segíteni. Kerestünk egy olyan dolgot, mely mentén össze tudunk fogni, közösséget alkotva együtt tudunk dolgozni. Így születet meg az a gondolat, hogy az élelmiszer kérdés az, ami mindannyiunkat napi szinten érint, és ezáltal motivál. Nyíregyháza és a körötte lévő tanyavilág, mely még nem veszett el teljesen, melyben még ott rejlik az a potenciál, mely a város élelmiszer önrendelkezését akár egészében megoldhatja. Az a pénz, amit ez a 116.000 lélekszámú város élelmiszerre költ, ha napi 1000 Ft-ot számolunk fejenként, az bizony nem csekély összeg. Ha ennek a pénznek csak egy rész, de egyre növekvő része a helyi gazdaságba áramlik, és nem a multinacionális cégek kasszájába-ami kimegy nemhogy a városunkból, de még az országból is-, akkor jelentőset tehetünk önmagunk megélhetéséért. Úgy a valódi munkahelyek teremtése, illetve a helyi gazdaságba áramló pénz forgása által, ami növeli a fizetőképes lakosok számát más helyi vállalkozók tevékenységeinek számára is. Azt a projekt ötlet csomagunkat, melynek a bevásárló közösség létrehozása is része, mely az előbb említett problémát közösségi szinten kezeli, az Európai Unió által civilek számára szervezett projekt ötleteket tartalmazó pályázatában is benyújtottunk. Ennek a hazai nyertesei a mi csapatuk lett. 2013. februárjában Brüsszelben is bemutatkoztunk, ahol szintén elismerték a kulturális, gazdasági, szociális jelentőségét a kezdeményezésünknek. Ezért több alakalommal szerveztünk olyan találkozókat, ahol un. Kulturális Kreatív identitású emberek hozzánk hasonló módon keresik a másképp megoldásokat az élet bármely területén. Hogy a mai gazdasági és jogi világban törvényesek és képviselhetők lehessünk, létrehoztuk a Helyben a Jövőnk Egyesületet, mely szervezet alapszabálya, bejegyzése  itt látható..  A szervezet mindenféle politikai érdekektől és viszonyoktól mentes, és ezt a jövőben is meg kívánja tartani. Működésében az alulról jövő civil szerveződést képviseli.