A Helyi 1% Adományozási Programban résztvevő szervezetek

 

Periféria Egyesület

Tevékenység bemutatása: A Periféria Egyesület két utcai gondozó és egy 24 órában elérhető diszpécser szolgálatot működtet Nyíregyházán a hajléktalan emberek megsegítésére. Szakembereink naponta 30-40 fedél nélküli emberrel tartanak rendszeres kapcsolatot. Fő feladatunk az utcán élő emberek segítése, életkörülményeik javítása, integrációjuk elősegítése.Munkánkat az emberi méltóság és szabad önrendelkezés tiszteletben tartásával végezzük, igyekszünk támaszt nyújtani a hajléktalan embereknek. Meglátásunk szerint munkánk sikerének kulcsa a bizalmi viszony kiépítésén túl, a rendszeres kapcsolattartáson alapul. Éppen ezért igyekszünk kiszámítható módon nyújtani szolgáltatásainkat, igazodva a fedél nélküliek szükségleteihez. Ezek figyelembe vételével választunk munkamódszereket, állítunk fel célokat és alkotjuk meg programjainkat, immár több mint 20 éve. 

A Gyermekprogramunk keretében segítséget nyújtunk a gyerekek iskolába való beilleszkedéséhez, problémáik konstruktív megoldásához. Előcsalogatjuk a bennük rejlő képességeket, támogatjuk őket céljaik megvalósításában, pozitív énkép kialakításában, mert hiszünk abban, hogy mindenkiben van valami jó, egyedi és értékes.Elsődleges célunk a hátrányos helyzetű, tanulási, magatartási, kapcsolatteremtési és beilleszkedési problémákkal küzdő gyerekek, fiatalok elérése, problémáik azonosítása, és a hatékony segítségnyújtás.

Adomány gyűjtésére kínált program: 

A Periféria Egyesület elsősorban lakossági adományokból biztosítja a fedél nélkül élők számára nélkülözhetetlen eszközöket (tartós élelmiszer, meleg ruházat, takaró). Az adományok megléte sok esetben életet ment, a hajléktalan emberek számára elviselhetőbbé teszi a téli időjárás viszontagságait, segít megelőzni az egészségügyi ártalmakat. Az extrém hideg időszakokban a megnövekedett eszközigény miatt készlethiány lép fel, ezért kutatjuk az utánpótlási lehetőségeket, mivel a fent felsorolt adományok kiemelt fontossággal bírnak.

Web oldal: http://www.periferiaegyesulet.hu/              Facebook oldal: Perféria Egyesület

________________________________________________________________________________________________

Szent Imre Egyesület 

Szent Imre Egyesület

Tevékenységek bemutatása:

– Hátrányos és nehéz helyzetben élő fiatalok, családok szociális támogatása.
– Egészségkárosodottak támogatása, karitatív munka végzése.
– Fiatalok oktatásának, nevelésének támogatása, tehetséggondozás anyagi
segítése.
– Keresztény és nemzeti értékek megismertetése.


Kiemelt feladatként végezzük a fiatalok oktatásának, nevelésének támogatását, tehetséggondozás segítését, kiemelkedő verseny eredményt elért fiatalok és felkészítő tanáraik támogatása. Működési terültünkön nagyon sok fiatal van, aki
kátrányos és nehéz körülmények között él, e miatt a tanulás feltételei nem biztosítottak. Őket segítjük étkezési ktg. , tanulmányi és osztálykirándulás, lelkigyakorlatos költségeik egy részének átvállalásával stb.
Egészségkárosodottak támogatása keretében a Rákbetegek Országos Szervezete helyi Ózon Klubjával működünk együtt pl. közösen családi napot szerveztünk és más közös programok, egészségmegőrző előadásokat szervezünk.

Web oldal: Szent Imre Katolikus Szülők Egyesülete

________________________________________________________________________________________________

 

Tabulapláza Alapítvány

Tevékenység bemutatása: Az alapítvány célja a társadalmi problémák megoldására irányuló szemléletformálás és tájékoztatás. Lehetőség biztosítása a kisközösségek, társadalmi csoportok, civil szervezetek önkifejezésére, megszólalására. 

A Tabula Pláza Alapítvány a lokális kis közösségek erejében, azoknak a társadalom egészére gyakorolt hatásában látja a megoldást a jelen kor társadalmi és gazdasági problémáira. A jövő társadalmának alapjait ma rakjuk le, már a mai napon, a most meghozott döntéseinkkel is. Ezért – a felnőttként ránk ruházott felelősségnél fogva – különösen fontos, hogy a maguk mélységében átgondoljuk, mely értékek és elvek mentén éljük az életünket, milyen mintát közvetítünk a jövő generációknak, az olyan fölérendelt kérdésekben is, mint az élet értelme vagy az értelmes élet mibenléte. Hiszen ők azokon az alapokon építkeznek majd tovább, amelyeket mi raktunk le. Az egészséges, aktív egyének, egészséges és aktív társadalmat determinálnak. 

Alapítványunk ennek elérése érdekében olyan programokat szervez, melyek segítik a kis közösségek önszerveződését, kapacitás-fejlesztését, kapcsolataik építését, fontos szerepet biztosítva ebben a fiataloknak. Fontos tevékenységünk a kisközösségek fejlesztése, és a társadalmi aktivitásuk növelése. Az Alapítvány vezetését 3 tagú kuratórium látja el, melynek munkáját 15-20 fő önkéntes segíti. 

Adomány gyűjtésére kínált program: 

A Labor Café Adományozó kávézó működtetése. Az ötlet és a kezdeményezés alapja az adományozás és az önkéntesség egy újfajta megközelítése, azok hatásának gyakorlati bemutatása egy 100%-ban adományokból, önkéntesek bevonásával üzemeltetett közösségi kávézón keresztül. A Labor Café – adománykávézó és nyitott közösségi tér néven immár három éve futó projekt több száz önkéntest mozgatott meg az elmúlt években, és miközben segített, szemléletformáló és közösségépítő missziót teljesített nem csak a helyi közösséget elérve, de átjárhatóságot biztosítva a forprofit és nonprofit szektor között is. 

Web oldal: Tabulapláza Alapítvány                                                  Facebook oldal :       Labor Café Közösségi kávézó               ______________________________________________________________________________________________

Együtt Veled Alapítvány

Együtt Veled Alapítvány

Tevékenység bemutatása: 

Az Együtt Veled Alapítvány által működtetett Szent József Védőotthon (4400 Nyíregyháza, Közép u. 17.) fogyatékosok nappali intézménye 21 fő fogyatékkal élő fiatal felnőtt személy (13 fő nő, 8 fő férfi) nappali ellátását biztosítja. Segíti a képességeik szinten tartását, fejlesztését és foglalkoztatásukat szervezik. Elősegítik önálló életvitelük kialakítását, gondoskodik a hátrányos helyzetűeket érintő sport, kulturális és szabadidős programok megszervezéséről és lebonyolításáról.

Adomány gyűjtésére kínált program:

Az ellátottaink számára szabadidős, kulturális, sport tevékenységekre szeretnénk fordítani a felkínált adományt. Színházi előadás, mozi, Sóstói Múzeumfaluba, az Állatparkba, nyáron strandolásra biztosítanánk a belépőket.
Minden összegnek nagyon örülnénk ami a tervezett programunk megvalósítását elősegítené!

Weboldal: Együtt Veled                             Facebook oldal: fb- együttveled

________________________________________________________________________________________________

E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület

E-misszió Természet- és   Környezetvédelmi             Egyesület

Tevékenység bemutatása:

A nyíregyházi székhelyű E-misszió Egyesület 1986 óta végzi Környezet- és Természetvédelmi témákra koncentráló tevékenységét. Jelenleg is futó főbb tevékenységi köreink: környezeti nevelés, szemléletformálás, minősített erdei iskola és tábor működtetése, természetvédelmi kutatás, természeti értékek védelme, önkéntes természetvédelmi programok, tájgazdálkodási tevékenységek, környezetbarát termékek forgalmazása és népszerűsítése, környezetpolitikai érdekképviselet, nemzetközi környezetvédelmi együttműködések.

Adomány gyűjtésére kínált program:

“Erdőpásztor” – programunk keretében 6 esztendeje önkéntes és közösségi tevékenység keretében védjük a Sóstói-erdő természeti értékeit. Eddigi eredményeink mintegy 270 zsáknyi szemét eltávolítása, több mint 60 mesterséges fészekodú kihelyezése, rendszeres karbantartása és ellenőrzése, több védett faj felfedezése, állományuk rendszeres számlálása, rendszeres téli madáretetés az erdőben, a Sóstói-erdő felvétele a települési értéktárba, ismeretterjesztő kiadvány és honlap készítése az erdőről.

Az adományokat elsősorban az odúk készítésének, karbantartásának, és a téli madáretetés költségeinek fedezésére szeretnénk fordítani, továbbá az elmúlt 6 évben elavult – ezért most karbantartás alatt álló – Sóstói-erdő honlapunk fejlesztésére szeretnénk fordítani.

Weboldal: E-misszió                              Facebook oldal: fb-e-misszió

________________________________________________________________________________________________

Pszichotikus Betegségekben Szenvedők Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Érdekvédelmi Egyesülete

Pszichotikusok Érdekvédelmi Egyesülete

Tevékenység bemutatása:
Egyesületünk 1997 óta látja el a pszichotikus betegek érdekvédelmét.  Fő célunk a társadalmi befogadás elősegítése, a stigmatizáció csökkentése, a kirekesztettség érzésének megakadályozása. Az egyesület taglétszáma tartósan 100 fő feletti, jelen pillanatban 114 fő.Főleg pályázatokból és adományokból illetve tagdíjból (200.-Ft/hó) tartjuk fent magunkat. Szervezetünkben
 már a kezdetektől fogva, elsősorban kézműves foglalkozásokat tartanak önkénteseink. Először azzal a céllal, hogy segítsük a kórházban bent fekvő betegeket, ami alapfeladatunk közé tatozik a mai napig is. A foglalkoztatás megvalósításával viszont-jelenleg 25 fő, elsősorban pszichés beteget foglalkoztatunk- ezen foglalkozások már nemcsak azt a célt szolgálták, hogy a betegek kikapcsolódjanak, hanem megtanítsuk olyan kézműves termékek előállítására, amelyek minőséget is mutatnak, eladhatók, ami alapját képezi annak, hogy munkabérért állítson elő a beteg a terméket. Az olcsó, megfizethető áron eladott termékek sikerélményt jelentenek a megváltozott munkaképességű, fogyatékkal élő munkavállalóinknak.

Adomány gyűjtésére kínált program:

Szívügyünk a kézműves foglalkozások tartása a jövőben is, mely több célt is szolgál: egyrészt a kórházban fekvő betegek olyan lehetőséget kapnak hetente 2 alkalommal, amikor is kötetlenül egy kicsit elszakadva a problémáktól beszélgethetnek vagy “csak” kézműveskednek, ami az önkifejezésnek is egy formája, másrészt a dolgozóink nagyon kreatívak, így a foglalkozások során új dolgokat is megtanulhatnak egymástól is.
Ezen okok miatt lenne szükségünk a kézműves foglalkozások során felmerülő anyagköltség támogatására, mely havonta kb. 20.000.-Ft.

Weboldal: Pszichotikusok                                              Facebook oldal: facebook-pszichotikusok

________________________________________________________________________________________________

Nyíregyházi Waldorf Pedagógiai Egyesület

Nyíregyházi Waldorf      Pedagógiai Egyesület

Tevékenység bemutatása:

A Waldorf pedagógia megismertetése, elterjesztése, a nevelés -oktatás területén történő elméleti és gyakorlati alkalmazása. “A Waldorf-iskolák igazi örömet visznek a tanulásba. Az alkotókészséget, a problémamegoldást és az egyéni gondolkodást részesítik előnyben.”

Adomány gyűjtésére kínált program:

Egyesületünk Nyíregyháza MJV Önkormányzatától bérli az óvodai csoport számára a Kert közi óvoda területén a csoportszobát, illetve az azt kiszolgáló helyiségeket. 2016-ban külső-belső felújítása zajlott az épületben, melyet részben saját erőből, részben az önkormányzati felújítás részeként szépültünk meg. Viszont az ingatlanba vezető lépcsőt védő előtető lebontásra került, a hőszigetelés befejezése után pedig azt nem építették újra. A hiányzó előtető mindenképpen pótolandó lenne, de ha már építünk, akkor szeretnénk egy olyan tágasabb terasszá alakítani azt, ami lehetőséget nyújthatna a szabadtéri kézműves foglalkozások megtartására a szabad levegőn eső esetén is. Ehhez a beruházáshoz gyűjtünk több módon is pénzt.

WeboldalNyíregyházi Waldorf                                       Facebook oldal: fb-Nyíregyházi Waldorf

________________________________________________________________________________________________

Gyerecsak Egyesület

Gyerecsak Egyesület

Tevékenység bemutatása:

A Gyerecsak Egyesület gyermekeiket válasz készen nevelő fiatal családok közössége, a babahordozáson alapuló Nyíregyházi Babaklub és a Nyíregyházi Babaváró Klub támogató fenntartója. Tagjai elkötelezettek a baba-és családbarát gondolat mellett és támogatják programjaikkal a nők, anyák jogi esélyegyenlőségét, munkába való visszatérését. Egyesületi munkánkat az alapvetés határozta meg 2016-ban is, hogy egy működő társadalom alappillére a család. Egyesületünk a tagjai által érintett családokban és az általa támogatott közösségekben (Nyíregyházán kívül is, a Kisvárdai Babaklubban és az Újfehértói Hancur Hurci Babaklubban) rendezvényeken kialakította az első 1-8 éves gyermekkorban lévő gyermekeket nevelő családok összetartozását. A megvalósított projektek jelentős része a nők és férfiak közötti harmonikusabb együttműködés elősegítésére, a családok mögötti védőháló kialakítására irányult.

Adomány gyűjtésére kínált program:

Napi program kínálattal, kis közösségek működtetésével fenntartunk egy klubházat a Geduly Henrik utcán, aminek a bérleti díja, rezsi költsége komoly kihívást jelent számunkra. A régióban egyedülállóak vagyunk babahordozási tanácsadásunkkal, ebben útiköltségek merülhetnek fel, amikor másokat segítünk szolgáltatásként.

Weboldal Nyíregyházi Babaklub
Facebook oldalak: 

  1. fb-Nyíregyházi Babaklub
  2. fb-Nyíregyházi Babavárók Klubja
  3. fb-Gyerecsak Egyesület

 

________________________________________________________________________________________________

Nyíregyházi Kosár Közösség

Helyben a Jövőnk Egyesület

Tevékenység bemutatása:
A természet eltartó képességének a korlátait figyelembe vevő gazdasági rendszer kialakítása, amiben az emberi életminőség fejlődni, javulni képes. E célból működtetjük a Nyíregyházi Kosár Közösséget. Hisszük, hogy a helyi termékek minél nagyobb arányú fogyasztása segíti elő a helyi gazdaság erősödését és a valódi munkahelyek létrejöttét. Minden helyben maradó forint előbb-utóbb visszatér hozzánk, és a helyi gazdaság körforgásában bennünket gazdagít. Elkötelezettek vagyunk továbbá a környezettudatos módon előállított és egészséges élelmiszerek mellett, ezért a Kosár működése során az ilyen termékeket részesítjük előnyben.

Adomány gyűjtésére kínált program:
Bevásárló közösségünk növekedése, a fogyasztói szemlélet változásával, egyre több vevőt szolgál ki hetente. A vevők megérkezéséig a rendelt termékek egy magunk és a vevők által festett színes faládákban várják gazdáikat. A faládák, melyek számát már 2 alkalommal bővítettük, ismét kevéssé váltak. További faládák beszerzését, majd azok színesre festését tervezzük ügyes kezű vevőinkkel. Faláda 3 méretben vár beszerzésre, összesen 80 db, 170.000 ft értékben.

Weboldal: Nyíregyházi Kosár Közösség                        Facebook oldal:  Nyíregyházi Kosár Közösség