A Helyi 1% Adományozási Programban résztvevő szervezetek

 

Együtt Veled Alapítvány

Együtt Veled Alapítvány

Tevékenység bemutatása: 

Az Együtt Veled Alapítvány által működtetett Szent József Védőotthon (4400 Nyíregyháza, Közép u. 17.) fogyatékosok nappali intézménye 21 fő fogyatékkal élő fiatal felnőtt személy (13 fő nő, 8 fő férfi) nappali ellátását biztosítja. Segíti a képességeik szinten tartását, fejlesztését és foglalkoztatásukat szervezik. Elősegítik önálló életvitelük kialakítását, gondoskodik a hátrányos helyzetűeket érintő sport, kulturális és szabadidős programok megszervezéséről és lebonyolításáról.

Adomány gyűjtésére kínált program:

Az ellátottaink számára szabadidős, kulturális, sport tevékenységekre szeretnénk fordítani a felkínált adományt. Színházi előadás, mozi, Sóstói Múzeumfaluba, az Állatparkba, nyáron strandolásra biztosítanánk a belépőket.
Minden összegnek nagyon örülnénk ami a tervezett programunk megvalósítását elősegítené!

Weboldal: Együtt Veled                             Facebook oldal: fb- együttveled

_______________________________________________________________________________________________________

E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület

E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület

Tevékenység bemutatása:

A nyíregyházi székhelyű E-misszió Egyesület 1986 óta végzi Környezet- és Természetvédelmi témákra koncentráló tevékenységét. Jelenleg is futó főbb tevékenységi köreink: környezeti nevelés, szemléletformálás, minősített erdei iskola és tábor működtetése, természetvédelmi kutatás, természeti értékek védelme, önkéntes természetvédelmi programok, tájgazdálkodási tevékenységek, környezetbarát termékek forgalmazása és népszerűsítése, környezetpolitikai érdekképviselet, nemzetközi környezetvédelmi együttműködések.

Adomány gyűjtésére kínált program:

“Erdőpásztor” – programunk keretében 6 esztendeje önkéntes és közösségi tevékenység keretében védjük a Sóstói-erdő természeti értékeit. Eddigi eredményeink mintegy 270 zsáknyi szemét eltávolítása, több mint 60 mesterséges fészekodú kihelyezése, rendszeres karbantartása és ellenőrzése, több védett faj felfedezése, állományuk rendszeres számlálása, rendszeres téli madáretetés az erdőben, a Sóstói-erdő felvétele a települési értéktárba, ismeretterjesztő kiadvány és honlap készítése az erdőről.

Az adományokat elsősorban az odúk készítésének, karbantartásának, és a téli madáretetés költségeinek fedezésére szeretnénk fordítani, továbbá az elmúlt 6 évben elavult – ezért most karbantartás alatt álló – Sóstói-erdő honlapunk fejlesztésére szeretnénk fordítani.

Weboldal: E-misszió                              Facebook oldal: fb-e-misszió

______________________________________________________________________________________________________

Pszichotikus Betegségekben Szenvedők Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Érdekvédelmi Egyesülete

Pszichotikusok Érdekvédelmi Egyesülete

Tevékenység bemutatása:
Egyesületünk 1997 óta látja el a pszichotikus betegek érdekvédelmét.  Fő célunk a társadalmi befogadás elősegítése, a stigmatizáció csökkentése, a kirekesztettség érzésének megakadályozása. Az egyesület taglétszáma tartósan 100 fő feletti, jelen pillanatban 114 fő.Főleg pályázatokból és adományokból illetve tagdíjból (200.-Ft/hó) tartjuk fent magunkat. Szervezetünkben
 már a kezdetektől fogva, elsősorban kézműves foglalkozásokat tartanak önkénteseink. Először azzal a céllal, hogy segítsük a kórházban bent fekvő betegeket, ami alapfeladatunk közé tatozik a mai napig is. A foglalkoztatás megvalósításával viszont-jelenleg 25 fő, elsősorban pszichés beteget foglalkoztatunk- ezen foglalkozások már nemcsak azt a célt szolgálták, hogy a betegek kikapcsolódjanak, hanem megtanítsuk olyan kézműves termékek előállítására, amelyek minőséget is mutatnak, eladhatók, ami alapját képezi annak, hogy munkabérért állítson elő a beteg a terméket. Az olcsó, megfizethető áron eladott termékek sikerélményt jelentenek a megváltozott munkaképességű, fogyatékkal élő munkavállalóinknak.

Adomány gyűjtésére kínált program:

Szívügyünk a kézműves foglalkozások tartása a jövőben is, mely több célt is szolgál: egyrészt a kórházban fekvő betegek olyan lehetőséget kapnak hetente 2 alkalommal, amikor is kötetlenül egy kicsit elszakadva a problémáktól beszélgethetnek vagy “csak” kézműveskednek, ami az önkifejezésnek is egy formája, másrészt a dolgozóink nagyon kreatívak, így a foglalkozások során új dolgokat is megtanulhatnak egymástól is.
Ezen okok miatt lenne szükségünk a kézműves foglalkozások során felmerülő anyagköltség támogatására, mely havonta kb. 20.000.-Ft.

Weboldal: Pszichotikusok

Facebook oldal: facebook-pszichotikusok

_______________________________________________________________________________________________________

Nyíregyházi Waldorf Pedagógiai Egyesület

Nyíregyházi Waldorf      Pedagógiai Egyesület

Tevékenység bemutatása:

A Waldorf pedagógia megismertetése, elterjesztése, a nevelés -oktatás területén történő elméleti és gyakorlati alkalmazása. “A Waldorf-iskolák igazi örömet visznek a tanulásba. Az alkotókészséget, a problémamegoldást és az egyéni gondolkodást részesítik előnyben.”

Adomány gyűjtésére kínált program:

Egyesületünk Nyíregyháza MJV Önkormányzatától bérli az óvodai csoport számára a Kert közi óvoda területén a csoportszobát, illetve az azt kiszolgáló helyiségeket. 2016-ban külső-belső felújítása zajlott az épületben, melyet részben saját erőből, részben az önkormányzati felújítás részeként szépültünk meg. Viszont az ingatlanba vezető lépcsőt védő előtető lebontásra került, a hőszigetelés befejezése után pedig azt nem építették újra. A hiányzó előtető mindenképpen pótolandó lenne, de ha már építünk, akkor szeretnénk egy olyan tágasabb terasszá alakítani azt, ami lehetőséget nyújthatna a szabadtéri kézműves foglalkozások megtartására a szabad levegőn eső esetén is. Ehhez a beruházáshoz gyűjtünk több módon is pénzt.

WeboldalNyíregyházi Waldorf
Facebook oldal: fb-Nyíregyházi Waldorf

_______________________________________________________________________________________________________

Gyerecsak Egyesület

Gyerecsak Egyesület

Tevékenység bemutatása:

A Gyerecsak Egyesület gyermekeiket válasz készen nevelő fiatal családok közössége, a babahordozáson alapuló Nyíregyházi Babaklub és a Nyíregyházi Babaváró Klub támogató fenntartója. Tagjai elkötelezettek a baba-és családbarát gondolat mellett és támogatják programjaikkal a nők, anyák jogi esélyegyenlőségét, munkába való visszatérését. Egyesületi munkánkat az alapvetés határozta meg 2016-ban is, hogy egy működő társadalom alappillére a család. Egyesületünk a tagjai által érintett családokban és az általa támogatott közösségekben (Nyíregyházán kívül is, a Kisvárdai Babaklubban és az Újfehértói Hancur Hurci Babaklubban) rendezvényeken kialakította az első 1-8 éves gyermekkorban lévő gyermekeket nevelő családok összetartozását. A megvalósított projektek jelentős része a nők és férfiak közötti harmonikusabb együttműködés elősegítésére, a családok mögötti védőháló kialakítására irányult.

Adomány gyűjtésére kínált program:

Napi program kínálattal, kis közösségek működtetésével fenntartunk egy klubházat a Geduly Henrik utcán, aminek a bérleti díja, rezsi költsége komoly kihívást jelent számunkra. A régióban egyedülállóak vagyunk babahordozási tanácsadásunkkal, ebben útiköltségek merülhetnek fel, amikor másokat segítünk szolgáltatásként.

Weboldal Nyíregyházi Babaklub
Facebook oldalak: 

  1. fb-Nyíregyházi Babaklub
  2. fb-Nyíregyházi Babavárók Klubja
  3. fb-Gyerecsak Egyesület

___________________________________________________________________________________________________

Élő Újság

Tevékenység bemutatása:

Élő Újság Egyesület

Az Egyesület célja a társadalmi részvétel erősítése, a helyi érdek felismerése és érvényesítése, a városlakók problémáinak megoldására, illetve a problémák mögötti okok megszüntetésére, mérséklésére való törekvés. Ehhez az Egyesület kommunikációt folytat egy általa meghonosított rendezvényközpontú folyamaton keresztül, és internetes felületen is. Az „Élő Újság” egy érdekérvényesítési folyamat, több mint egy egyszeri alkalommal megvalósított rendezvény. Célja a szemléletformálás, tájékoztatás. Alkalmas a célcsoportban élők érdekeinek formális megjelenítésére, hatékony képviseletére a helyi döntési folyamatokban rendezvényeken és írott formában online.Működési területe: Magyarország, kiemelten Nyíregyháza. Szakmaisága megbízható alapokat kap az Élő újság több évtizedes gyakorlatából. Résztvevői az aktivitás élményével tapasztalják meg milyen az, ha a személyes közéleti részvétel és cselekvés a helyi közösség számára haszonnal jár, a fenntarthatóság irányába mozdul el. Előhív, aktivizál témákat, megteremti az összefogást a közjó érdekében.

Adomány gyűjtésére kínált program:

Szeretnénk a honlapunkat fejleszteni, ennek informatikai szakmaiságában azonban gyengék vagyunk. Közösségi szolgálatra szeretnénk középiskolásokat megnyerni, erre jelenleg csak bérelt helyen tudunk lehetőséget biztosítani.

Weboldal: eloujsag.blogspot.hu, Élő Újság       Facebook oldal:fb- Élő Újság Egyesület

____________________________________________________________________________________________________

Nyíregyházi Kosár Közösség

Helyben a Jövőnk Egyesület

Tevékenység bemutatása:
A természet eltartó képességének a korlátait figyelembe vevő gazdasági rendszer kialakítása, amiben az emberi életminőség fejlődni, javulni képes. E célból működtetjük a Nyíregyházi Kosár Közösséget. Hisszük, hogy a helyi termékek minél nagyobb arányú fogyasztása segíti elő a helyi gazdaság erősödését és a valódi munkahelyek létrejöttét. Minden helyben maradó forint előbb-utóbb visszatér hozzánk, és a helyi gazdaság körforgásában bennünket gazdagít. Elkötelezettek vagyunk továbbá a környezettudatos módon előállított és egészséges élelmiszerek mellett, ezért a Kosár működése során az ilyen termékeket részesítjük előnyben.

Adomány gyűjtésére kínált program:
Bevásárló közösségünk növekedése, a fogyasztói szemlélet változásával, egyre több vevőt szolgál ki hetente. A vevők megérkezéséig a rendelt termékek egy magunk és a vevők által festett színes faládákban várják gazdáikat. A faládák, melyek számát már 2 alkalommal bővítettük, ismét kevéssé váltak. További faládák beszerzését, majd azok színesre festését tervezzük ügyes kezű vevőinkkel. Faláda 3 méretben vár beszerzésre, összesen 80 db, 170.000 ft értékben.

Weboldal: Nyíregyházi Kosár Közösség
Facebook oldal: fb- Nyíregyházi Kosár Közösség